Loading some great jobs for you...
Job Description

Eenbelangrijke activiteit van Siemens Smart Infrastructure is het realiseren vaneenveiligeen comfortabele omgeving in en rond gebouwen.

Onze processen en de kwaliteit waarmee wijzowel onze verplichtingen alsook de verwachtingen van de klant invullen bepalenin grote mate zijn klantentevredenheid .

Tijdens hun customer journey , zegmaar gedurende de hele levenscyclus van zowel onze oplossingen als onzediensten, kunnen we van onze klanten leren waar we nog verder als organisatie kunnen verbeteren .

Vandaag capteren we leerpuntentijdens klantenenqutes ,naar aanleiding van klachten en niet conformiteiten tijdens de uitvoering vaneen project. We maken hierbij gebruik van:

- NPS(Net Promotor Score)

-Tactisch gesprek met de klant

-Root cause analyses

Deze analyses resulterenin correctieve en preventieve maatregelen om het in de toekomst nog beter tedoen.

Dit doen we vandaag door de volgendestappen : klantenfeedback capteren en analyseren, maatregelen definiren en deimpact opvolgen.


Wat verwachten we als resultaat van de stage:

-Enkele concrete voorstellen hoe we ditproces effectiever kunnen organiseren

-Een Proof of Concept met tools

-Een Proces beschrijving

Ons Objectief:We willen de manier waarop we de klanteninformatiebehandelen digitaliseren waarzinvol om op een gestructureerde en efficintere manier de klantenfeedback tegebruiken om de tevredenheid te verhogen.


Doorlooptijd:

8-12 weken (idealiter met 2 personen Marketing / IT)


Vereiste competenties:

We zoeken een profiel met interesse inMarketing, IT en Proces beschrijving. Deze stageplaats mag ook ingevuld wordendoor een kruisbestuiving van een team van max. 3 personen. Realisatie gebeurtdeels in onze kantoren, deels vanop afstand door mobiele toepassingen. (VPN,Conferencing, ).

Voel jij je aangesproken? Aarzel dan nieten contacteer ons voor meer uitleg.

* The salary listed in the header is an estimate based on salary data for similar jobs in the same area. Salary or compensation data found in the job description is accurate.

Launch your career - Upload your resume now!

Upload your resume

Loading some great jobs for you...